اعضای حقوقی

1-شرکت طراحی مهندسی مهرماشین
2- شرکت پویان طب خاور
3-شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید
4- شرکت اکسین انرژی
5- شرکت شیمی معدنی همدان
6- موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران
7- موسسه اقتصادی نمو
8- سازمان بازاریابی نگرش
9- محاسبان تلاشگر خبره
10- صرافی آسو
11- شرکت سیمرغ سامانه
12- موسسه حسابداری امیر آتشانی

از کلیه سازمانها، اشخاص حقوقی و شرکتها دعوت می شود تا با عضویت حقوقی در انجمن اقتصاددانان ایران، به توسعه و پیشرفت گفتمان اقتصادی و کاربردی کردن علم اقتصاد در کشور همراهی نمایند.
حق عضویت اعضای حقوقی سالانه 3,000,000 ریال می باشد.
از علاقمندان خواهشمند است درخواست خود را به پست الکترونیکی انجمن به نشانی زیر ارسال دارند
mail@iea.org.ir