افتتاح شعبه شمالغرب (تبریز)
انجمن اقتصاددانان ایران

در تاریخ 18 آذر 1394 شعبه انحمن اقتصاددانان ایران شمالغرب (تبریز) طی مراسم با شکوهی توسط استاندار آذربایجان، شهردار تبریز، جناب دکتر شاپور محمدی معاونت اقتصادی وزارات امور اقتصادی و دارائی، جچت الاسلام مصباحی مقدم نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات اجرائی انجمن اقتصاددانان و اعضای انجمن شمالغرب و مدیران اتاق بازرگانی تبریز و با حضور جمع کثیری از مقامات و اقتصاددانان منطقه برگزار گردید .
جهت اطلاعات بیشتر درباره فعالیتهای این شعبه یه وب سایت زیر مراجعه شود.
www.ieatabriz.org