تاسیس شعبات انجمن

به منظور گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی در زمینه اقتصاد، بر مبنای اساسنامه، انجمن اقدام به تاسیس شعبه در مراکز استانها می نماید.
در این شعبات اقتصاددانان منطقه گردهم آمده و به بحث و رایزنی در مباحث اقتصادی خواهند پرداخت.
این شعبات در مراکز استان تشکیل خواهند شد و از نهادهای همان منطقه در تاسیس آنها استفاده خواهد شد.
در این راستا تا کنون شعبه شمالغرب به مرکزیت تبریز در سال 1394 ایجاد شده است و دارای فعالیت بسیار مثبتی است.
تاسیس شعبه در مراکز زیر در دست بررسی و اقدام قرار دارد :
1- شعبه ایلام
2- شعبه مازندران
3- شعبه اصفهان
در صورتی که در سایر مناطق کشور اقتصاددانان علاقمندی باشند که مایل به همکاری با انجمن اقتصاددانان ایران برای تاسیس شعبه و فعالیت در این زمینه باشند خواهشمند است پیشنهاد خود را از طریق پست الکترونیک به انجمن ارسال فرمایند.
mail@iea.org.ir